น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธี

yespalmoil น้ำมันปาล์ม 0 Comments

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82

จะเข้าครัวทำของอร่อยที่ไร ต้องมีน้ำมันเป็นผู้ช่วยประกอบอาหารทุกครั้งไป และเมื่อต้องเลือกซื้อน้ำมันพืช เรามักจะดูฉลากข้างขวด และจะพบข้อความว่าน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีหรือน้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธีซึ่งเป็นข้อความที่กระทรวงสาธารณสุขได้ระบุให้น้ำมันพืชทุกชนิดต้องเขียนกำกับไว้บนฉลากข้างขวด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในการบริโภคน้ำมันพืช เพราะในตลาดมีน้ำมันพืชหลากหลายชนิดให้เราเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตระกูลถั่ว มะพร้าว มะกอก หรือปาล์ม ซึ่งกรรมวิธีในการผลิตน้ำมันพืชแต่ละชนิดนั้น จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป

กรรมวิธีการผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอีน

พืชแต่ละชนิดให้น้ำมันในปริมาณที่ต่างกัน ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมนั้น จะใช้วิธีการสกัดน้ำมันเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันที่คุ้มกับการผลิตและมีคุณภาพดีที่สุดออกมา และกรรมวิธีในการสกัดน้ำมันนี้ ก็จะมีวิธีการผลิตที่แตกต่างกันตามชนิดของพืชที่ใช้สกัดน้ำมัน ยกตัวอย่างเช่น พืชที่มีปริมาณน้ำมันที่สะสมอยู่ใน ผล เนื้อ หรือเปลือกของพืชชนิดนั้นๆในปริมาณที่มากพอที่จะบีบออกมาได้ เช่น น้ำมันปาล์ม ก็จะใช้กรรมวิธีทางกายภาพ (Physical process) บีบอัดเพื่อแยกเอาน้ำมันออกมา น้ำมันที่สกัดออกมาได้จะถูกนำไปผ่านกรรมวิธีกลั่นเพื่อให้ได้น้ำมันที่บริสุทธ์

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

กรรมวิธีทางกายภาพ (Physical process)

ส่วนพืชที่มีปริมาณน้ำมันค่อนข้างน้อยจนไม่สามารถบีบออกมาได้ ก็จะใช้กรรมวิธีทางเคมี (chemical process) เข้ามาช่วย คือ ใช้ตัวทำละลาย (solvent) ที่มีความสามารถในการละลายน้ำมัน ผสมเข้าไปในผล เนื้อ หรือเปลือกที่ถูกบดย่อยให้เล็กลง เพื่อที่ตัวทำละลายจะสามารถละลายน้ำมันพืชออกมาได้ หลังจากนั้นก็จะผ่านกรรมวิธีแยกตัวทำละลายออกจากน้ำมัน น้ำมันที่ได้ก็จะถูกนำมาผ่านกรรมวิธีกลั่นเพื่อให้ได้น้ำมันที่บริสุทธ์ต่อไป

กรรมวิธีในการผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอีนนั้น คนส่วนใหญ่เมื่อเห็นข้อความบนฉลากข้างขวดของน้ำมันปาล์ม ที่ระบุว่าผ่านกรรมวิธีก็มักจะเข้าใจว่า การผลิตน้ำมันปาล์มผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้สารเคมี แต่จริงๆ แล้วคำว่าผ่านกรรมวิธีหมายถึง การผลิตที่เป็นธรรมชาติโดยผ่านการต้ม บีบอัด แล้วนำมากลั่นจนได้น้ำมันปาล์ม ที่ปราศจากการใช้สารเคมี มีความมั่นใจในความปลอดภัยในการบริโภคคะ

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%b5

แหล่งข้อมูล:

  • กลุ่มรณรงค์เพื่อคนไทยรู้จริง เรื่องน้ำมันปาล์ม www.facebook.com/YesPalmOil
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 56) ..2524 เรื่อง น้ำมันปาล์ม
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 184) ..2542 เรื่อง   น้ำมันปาล์ม (ฉบับที่ 2)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

19 − 16 =